EDUKACJA EKOLOGICZNA I REGIONALNAZajęcia kameralne w sali:
  1. Ptaki i ich gniazda – opowieść o ptakach Stawów Milickich z multimedialnym pokazem autorskich zdjęć i pokazem eksponatów. Zróżnicowanie gniazd, jaj i zachowań ptaków wodno – błotnych w zależności od środowiska w którym żyją. Zajęcia dostosowane do każdego etapu edukacji. Czas trwania 45 min.


  2. Głosy ptaków na wesoło – nauka rozpoznawania głosów ptaków. Śpiewy ptaków w tradycji ludowej i jego słowne interpretacje. Zajęcia połączone z multimedialnym pokazem. Zajęcia dostosowane do każdego etapu edukacji. Czas trwania 45 minut.  3. Jak powstały Stawy Milickie? - ukazanie historii powstania największego zespołu stawów rybnych w Europie. Powiązanie stawów z warunkami naturalnymi. Budowle hydrotechniczne tworzące staw i ich przemiany w czasie. Stawy a ochrona przyrody. Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Czas trwania 45 minut.

  4. Legendy Doliny Baryczy/Dolnego Śląska – ukazanie najciekawszych atrakcji turystycznych i historii regionu przez pryzmat legend. Zajęcia połączone z pokazem multimedialnym. Opowieść może być wzbogacona przez pokaz gry na lirze korbowej. Zajęcia dostosowane do każdego etapu edukacji. Czas trwania 45 minut.


Zajęcia w terenie:
  1. Rozpoznawanie ptaków wodno–błotnych i leśnych po wyglądzie i śpiewie – zajęcia prowadzone z użyciem sprzętu optycznego (luneta, lornetki). Zajęcia prowadzone na ścieżkach przyrodniczych na Stawach Milickich, połączone z pieszą wędrówką w terenie (5 – 10 km). Zajęcia dostosowane do każdego etapu edukacji. Czas trwania 2 godziny.

  2. Drzewa rodzime i egzotyczne – nauka rozpoznawania podstawowych gatunków drzew i krzewów rodzimych oraz najciekawszych drzew egzotycznych, połączona z pieszą wędrówką w terenie (2 km). Zajęcia prowadzone w parku w Krośnicach, Miliczu, Postolinie lub Żmigrodzie. Zajęcia dostosowane do każdego etapu edukacji. Czas trwania 2 godziny.

  3. Jak powstały doliny i wzgórza? - nauka rozpoznawania naturalnych form powierzchni terenu (wydmy, terasy rzeczne, starorzecza itd.). Nieszcząca i budująca działalność lodowca, wód płynących, wiatru. Powiązanie form powierzchni terenu z glebami. Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Preferowany teren: ścieżka przyrodnicza wokół Sułowa. Czas trwania 2 godziny.

  4. Jak powstało miasto? Historyczny układ miasta i jego pozostałości w terenie. Elementy miasta. Zabytkowe budowle w mieście. Miasto otwarte a miasto z fortyfikacjami. Zamek feudalny i jego rola w kształtowaniu miasta. Zajęcia mogą być prowadzone przez osobę w historycznym ubiorze. Zajęcia dostosowane do każdego etapu edukacji. Preferowany teren: Twardogóra, Odolanów, Milicz, Sułów, Żmigród. Czas trwania 2 godziny.
Do każdych zajęć uczestnicy otrzymują indywidualne karty pracy.
Oferta szczegółowa dla grup:

*Przy minimalnej ilości 15 osób. Opiekunowie w ilości 1 osoba na 15 nie płacą.